Privacy Verklaring Rietplas

Leveranciers manager

Privacy Verklaring Rietplas

 Per 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving (AVG) in werking getreden. Ook Rietplas Inkoopadvies voldoet aan deze wet . Wij vinden het belangrijk om de privacy van onze klanten en relaties te waarborgen. Benieuwd naar de manier waarop wij gegevens verzamelen en verwerken? Bekijk hieronder onze privacyverklaring:

 
Privacyverklaring
Hieronder leggen we graag uit wanneer en waarom we bepaalde gegevens van u bewaren. Zo weet u precies waarom het bewaren van uw gegevens soms handig is, voor ons en voor uzelf.

Uw persoonsgegevens 
Maakt u gebruik van de diensten van Rietplas Inkoopadvies, bezoekt u onze website of vult u het contactformulier op onze website in, dan kunnen wij de volgende contactgegevens van u verwerken:
- Uw bedrijfsnaam
- Uw voor- en achternaam
- Uw titulatuur
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres (alleen bij uw bezoek aan onze website)
 
 
Waarom hebben wij uw persoonsgegevens nodig?
Rietplas Inkoopadvies bewaart uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen, omdat u Rietplas Inkoopadvies een opdracht tot een inkoopadvies of inkoop- of Europees aanbestedingstraject heeft gegeven of omdat u zelf een verzoek tot contact heeft verstuurd via het contactformulier. Verwerkingen die een onlosmakelijk onderdeel vormen van de aangeboden diensten, zijn:
- Klantcontact: contact opnemen met klanten om de relatie te onderhouden. Hierbij worden soms gegevens vastgelegd.
- Factuur: uitsturen van facturen. Hiervoor worden financiële gegevens vastgelegd.
- Back-up:  back-ups maken van persoonsgegevens i.v.m. bovenstaande verwerkingen.

Rietplas Inkoopadvies heeft alleen organisaties en bedrijven als klant. Hiervan verwerken wij ook de volgende gegevens:
- IBAN
- Betalingsgedrag.


Hoe lang bewaart Rietplas Inkoopadvies uw gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt of verkregen, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking en eventuele wettelijke bewaartermijnen. Van sollicitanten worden persoonsgegevens niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld werden.  Bewaartermijnen uitgesplitst naar werkzaamheden die binnen Rietplas Inkoopadvies plaatsvinden:
- Klantcontact: Maakt u binnen een jaar na uw contactverzoek geen gebruik van onze diensten? Dan worden uw gegevens automatisch verwijderd. Gegevens na een advies- of inkoopopdracht blijven bewaard.
- Factuur: zeven jaar i.v.m. eis van fiscus
- Back-up: één maand.
 
 
Uw gegevens aan derden
Rietplas Inkoopadvies behandelt uw gegevens met zorg. Wij verstrekken deze alléén aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van uw opdracht aan ons, of wanneer dit moet volgens de wet.


Waarom houden wij gegevens van uw bezoek aan onze website bij?
Op de website www.rietplas.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens gebruiken we om het bezoek- en klikgedrag op onze website te analyseren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


Gegevens inzien, aanpassen op verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek sturen naar info@rietplas.nl. Wij reageren dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.


Beveiligen
Rietplas Inkoopadvies  neemt de bescherming van uw gegevens serieus. We nemen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Rietplas Inkoopadvies maakt gebruik van een SSL Certificaat om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.


Klacht
Krijgt u de indruk dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd, zijn er aanwijzingen van misbruik of wilt u graag meer weten over de beveiliging van de door Rietplas Inkoopadvies verzamelde persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via info@rietplas.nl. Wij kijken graag samen met u naar een mogelijke oplossing.


Bent u niet tevreden over de wijze waarop Rietplas Inkoopadvies met uw persoonsgegevens omgaat? Dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

www.rietplas.nl is een website van Rietplas Consultancy B.V.

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Dan beantwoorden wij deze graag voor u. U kunt ons hierover bereiken via het telefoonnummer 0591 – 65 92 88 of stel uw vraag via info@rietplas.nl.

Besparen

Een beter resultaat door kostenbesparingen

Structureren

Zorgvuldige aanpak voor een blijvende verbetering op uw inkoop

Verbeteren

Optimalisatie van dienstverlening en producten

Ontzorgen

Verzorgen van complete aanbestedingstrajecten en contractbeheer

Nieuws